inspektor nadzoru budowlanego

Co należy do obowiązków inspektora nadzoru budowlanego?

W trakcie prowadzenia inwestycji budowlanych przeprowadza się nie tylko czynności na placach budowy, ale również dodatkowe działania, do których zaliczany jest nadzór budowlany czy różnego rodzaju doradztwo budowlane.  Nadzór budowlany obejmuje wszelkiego rodzaju czynności związane z kontrolą prac przeprowadzanych na placu budowy. Są to działania związane z realizacją projektu według ustalonych norm, prowadzaniem zgodnej z przepisami prawa budowlanego dokumentacji oraz eliminacją zaistniałych w trakcie budowy problemów.

Kim jest inspektor budowlany i jaką rolę pełni na placu budowy?

W trakcie prowadzenia inwestycji budowlanych niezbędne są określone działania kontrolne, które wykonuje inspektor nadzoru budowlanego. Każdy inspektor jest pracownikiem Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, ma odpowiednie wykształcenie oraz uprawnienia umożliwiające przeprowadzanie kontroli realizowanych inwestycji i dbania o jakość wykonywanych prac budowlanych. Zatrudnienie inspektora pomaga uniknąć wielu problemów pojawiających się w trakcie budowy, jak i po jej zakończeniu.

Co należy do zadań  inspektora nadzoru budowlanego?

Inspektor nadzoru budowlanego wykonuje swoje obowiązki w zakresie:

  • kontrolowania placu budowy;
  • wydawania pozwolenia na budowę;
  • wydawania pozwolenia na użytkowanie danego obiektu;
  • wydawania postanowień o przyznaniu kary;
  • sprawdzania obiektów budowlanych w etapie użytkowania;
  • wydawania decyzji o usuwaniu nieprawidłowości;
  • wydawania nakazów, np. o rozbiórce danego obiektu.

Nadzór  inspektora budowlanego zapewnia prawidłowe przeprowadzanie budowy, bezpieczeństwo na każdym etapie prac oraz podczas użytkowania wykonanego budynku. Jeśli planujesz inwestycje budowlane, to konieczne skorzystaj z jego usług.