Nadzór budowlany i doradztwo – Bielsko-Biała, Żywiec

Poprzez szeroki zakres oferowanych przez nas usług chcemy zapewnić Państwu komfort i ułatwić realizację marzeń o własnym domu lub działalności. Proponujemy więc również nadzór budowlany i fachowe doradztwo na każdym etapie inwestycji. Jesteśmy profesjonalistami od wielu lat działającymi w branży budowlanej. Doskonale znamy się na obowiązujących przepisach, które osobie niezwiązanej z budownictwem mogą wydawać się zawiłe i niezrozumiałe. Wytłumaczymy Państwu wszystkie niezbędne kwestie i zajmiemy się załatwieniem niezbędnych spraw urzędowych. Obszarem naszej działalności są Żywiec i Bielsko-Biała.

Nadzór budowlany inwestorski a administracyjny

Wyróżnia się dwa typy nadzoru budowlanego: inwestorski oraz administracyjny. Różnią się one między sobą przede wszystkim osobą/instytucją, której interesy reprezentują.

  • Administracyjny nadzór budowlany – sprawowany jest z ramienia administracji państwowej. Zadaniem urzędnika jest w tym przypadku m.in. kontrola zgodności prac z przepisami prawa, wydawanie decyzji administracyjnych, kontrola uprawnień.
  • Inwestorski nadzór budowlany – powoływany jest przez inwestora i działa w jego imieniu. Prowadzony jest po to, by poszczególne prace budowlane postępowały bez zakłóceń i zgodnie z planem. Inwestorski nadzór budowlany obejmuje również prowadzanie dziennika budowy.

Rola inspektora budowlanego

Nadzór inwestorski jest sprawowany przez inspektora budowlanego powoływanego przez inwestora. Obowiązkiem inspektora jest kontrola przebiegu wszystkich prac mających miejsce na budowie. Do jego zadań należy sprawdzenie, czy wszystkie podejmowane działania są zgodne ze stworzonym i zaakceptowanym projektem. Inspektor nadzoru budowlanego dysponuje szerokimi uprawnieniami. To w dużej mierze właśnie od niego zależy bezpieczeństwo ludzi pracujących na budowie, przede wszystkim jednak – późniejszych użytkowników obiektu. Nadzór budowlany prowadzony jest w oparciu o umowę zawartą między inspektorem i inwestorem.

Rolę inspektora budowlanego sprawujemy w wielu różnego typu inwestycjach, m.in. w trakcie budowy obiektów deweloperskich.

Kierownik budowy – Bielsko-Biała, Żywiec

Ustanowienie kierownika budowy jest prawnym obowiązkiem inwestora. Osoba pełniąca funkcję kierownika nadzoruje budowę i odpowiada za jej właściwy przebieg. Zobowiązana jest również do prowadzenia dokumentacji budowy. Warto podkreślić, że to właśnie na kierowniku spoczywa odpowiedzialność za fakt, czy prowadzone prace budowlane toczą się zgodnie z obowiązującymi przepisami. Jego obowiązki zostały dokładnie określone w polskim prawie budowlanym. Należą do nich m.in.:

  • zapewnienie geodezyjnego wytyczenia obiektu,
  • prowadzenie budowy zgodnie z projektem i obowiązującymi przepisami,
  • troska o przestrzeganie zasad BHP,
  • wstrzymanie robót w przypadku możliwości powstania zagrożenia i zawiadomienie odpowiednich organów,
  • realizacja zaleceń wpisanych do dziennika budowy,
  • przygotowanie dokumentacji powykonawczej obiektu,
  • zgłoszenie obiektu do odbioru.

Doradztwo budowlane

Wśród zróżnicowanych ofert materiałów, podwykonawców i technologii dostępnych na rynku budowlanym łatwo się pogubić. Aby dać klientom szansę na w pełni świadomy wybór poszczególnych elementów obiektu, oferujemy fachowe doradztwo budowalne. W jego ramach prowadzimy konsultacje dotyczące projektu nieruchomości, dostępnych surowców, metod montażu, instalacji budowlanych i zrównoważonych technologii.

Jesteśmy profesjonalistami o wieloletnim doświadczeniu w branży. Nasz zespół tworzą specjaliści z zakresu architektury i budownictwa, którzy mają odpowiednie kwalifikacje do pełnienia takich funkcji jak inspektor czy kierownik budowy. Serdecznie zachęcamy do kontaktu i poznania pełnej oferty naszej firmy.