projekt domu

Projekt domu a plan zagospodarowania przestrzennego. Na co zwrócić uwagę?

Nadszedł ten wyjątkowy czas: wybór projektu wymarzonego domu. Nie wolno jednak zapominać także o planie zagospodarowania przestrzennego, który określa, jakie warunki musi spełniać zabudowa na danym obszarze. Na co więc koniecznie trzeba w tym przypadku zwrócić uwagę?

Co obejmuje plan zagospodarowania przestrzennego?

Plan zagospodarowania przestrzennego dla wielu inwestorów jest ograniczeniem, dla innych zaś ułatwieniem, gdyż ogranicza liczę projektów, spośród których mogą oni wybierać. Dokument ten reguluje bowiem takie kwestie jak to, czy budynki muszą być wolnostojące, czy może dopuszczalna jest zabudowa bliźniacza. Wskazuje też, ile kondygnacji mogą mieć konstrukcje, a nawet czy na danym terenie można stawiać domy z dachem płaskim.

Dlatego też miejscowe plany zagospodarowania odgrywają tak kluczową rolę w tym przypadku i wybierając projekt typowy domu trzeba mieć je na uwadze. Do takiej dokumentacji musi stosować się również architekt wykonujący projekt indywidualny, czyli szyty na miarę inwestorów. Także musi on wpisywać się w określone ramy, aby móc uzyskać później pozwolenie na wybudowanie na danym terenie.

Analiza jeszcze przed zakupem projektu domu

Nierzadkim błędem popełnianym przez laików jest zakup projektu domu zanim zapoznają się oni z planem zagospodarowania przestrzennego. Może bowiem okazać się, że taki projekt nie będzie spełniał wymogów pod względem kubatury, geometrii dachu lub liczby pięter. Dlatego też podstawą jest wcześniejsza analiza takiego planu, jeszcze przed poszukiwaniami wymarzonego domu. Dzięki temu inwestorzy będą z wyprzedzeniem wiedzieć co ich ogranicza, a także na jakie aspekty budynku muszą zwrócić szczególną uwagę, aby spełniał on ustalone kryteria.

Jak widać plan zagospodarowania przestrzennego dla danego regionu to dokument z którym bezwzględnie powinni zapoznać się inwestorzy. Na szczęście jest on jawny i można znaleźć go m.in. w urzędzie miasta lub gminy. Można też zadanie to powierzyć projektantowi, który w zgodzie z takim dokumentem zaprojektuje dom.