kierownik budowy

Za co odpowiada kierownik budowy?

Kierownik budowy to osoba, na której barkach spoczywa naprawdę wiele zadań podczas realizacji inwestycji. Jakich dokładnie oraz za co bierze ona odpowiedzialność? Serdecznie zachęcamy do lektury i dowiedzenia się więcej na temat tej roli.

Najważniejsze zadania kierownika budowy

Prawo budowlane w sposób bardzo dokładny precyzuje, jakie są zadania, za które odpowiada taki fachowiec. Istotne jest przede wszystkim to, aby posiadał on odpowiednie uprawnienia do pełnienia tej roli, a także doświadczenie zgromadzone podczas wcześniej realizowanych inwestycji.

Taka osoba po przejęciu od inwestora terenu realizacji prac i jego zabezpieczeniu, przejmuje na siebie przede wszystkim takie zadania jak:

  • sprawowanie pieczy nad budową tak, aby całość była realizowana wedle projektu, a także w zgodzie z przepisami,
  • prowadzenie bieżącej dokumentacji,
  • zaprzestanie wykonywania robót, jeśli zostanie stwierdzone ryzyko związane z ich dalszym przeprowadzaniem,
  • kontrolowanie poprawności wykonania instalacji, przewodów kominowych oraz innych urządzeń, zanim budynek zostanie zgłoszony do odbioru,
  • stworzenie dokumentacji powykonawczej na podstawie zrealizowanych prac,
  • zgłoszenie inwestycji do odbioru.

Jak więc doskonale widać, rola kierownika budowy jest wyjątkowo kompleksowa. Pociąga za sobą także odpowiedzialność za to, aby inwestycja była realizowana w całości w zgodzie z przepisami. Po raz kolejny widać więc, że zadanie to powinno być zlecone tylko i wyłącznie doświadczonemu fachowcowi.

Czy kierownik budowy może dokonywać zmian w projekcie?

Rozważając odpowiedzialność kierownika budowy trzeba mieć na uwadze także to, że nie może on podejmować samodzielnie korekt w projekcie. Ma jedynie możliwość wnioskowania o nanoszenie konkretnych zmian, właśnie do projektanta.

Zatrudnienie rzetelnego kierownika budowlanego to jak widać klucz do tego, aby inwestycja była realizowana zgodnie z planem. Jeśli poszukujesz takiej osoby na terenie Bielsko-Białej, Żywca oraz okolic, to serdecznie zachęcamy do bezpośredniego kontaktu oraz nawiązania współpracy.